De Oude Flesch

Glashistorisch Tijdschrift
Kwartaalblad van de Vereniging De Oude Flesch
hoofdredactie: Johan Soetens
jaar: 2014-heden
Fotografie bij artikelen door diverse auteurs, (Johan Soetens, Maartje Brattinga).
Objecten: glaswerk, grafiek.