Naakte jonge dame

Ontwerper: Eja Siepman v.d. Berg

Fabriek: niet bekend

Jaar: 1972

Collectie: nader te bepalen